En til to gange om året gennemfører skolen en undersøgelse af elevernes trivsel og undervisningsmiljø.

Skolen benytter det elektroniske trivselsbarometer, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet og som alle eleverne fra 0.-10. klasse udfylder.

Når resultaterne foreligger drøfter og evaluerer skolens lærerteam undersøgelsen i samarbejde med skolens ledelse.

Man kan få indsigt i de seneste trivselsundersøgelser ved at klikke på nedenstående link:

Trivselsrapport 0.-3. klasse 2016/17

Trivselsrapport 4.-10. klasse 2017