10. klasse - et vigtigt valg


Et år på Skt. Josefs Skole er et tilbud om seriøs undervisning i moderne lokaler, spændende projekter, nærværende lærere, studieture, uddannelsesvejledning og nye venner.

Vi forventer, at du betragter skolen som din arbejdsplads, og at du hver dag møder velforberedt og klar til at deltage aktivt i dagens arbejde.

Til gengæld garanterer vi engagerede lærere og en personlig vejleder, der giver dig den nødvendige støtte i din faglige og personlige udvikling.

Alle vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse, enten på gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

Vil du have et år med højt tempo, faglige udfordringer og spændende oplevelser, så er 10. klasse på Skt. Josefs Skole noget for dig!

Indskrivningsblanket kan udfyldes her på hjemmesiden under Indskrivning.
Du kan læse mere om optagelsesproceduren her.

På Skt. Josefs Skole er 10. klasse oplagt for dig, der gerne vil styrke din faglighed, og samtidigt blive mere afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse.

Du kan vælge mellem to forskellige linjer i 10. klasse:

 • Den almene 10. klasse - med temadag og et valgfag
   

 • Cambridge-linjen - engelsk på højt niveau samt to fag fra det internationale Cambridge-program.

UNDERVISNINGEN I 10. KLASSE


Obligatoriske fag for elever i 10. klasse

 • Dansk
 • engelsk
 • matematik
 • tysk eller fransk
 • religion
 • fysisk aktivitet

Ved årets begyndelse tester vi dig i dansk, engelsk, matematik og tysk, så du bliver undervist sammen med andre på dit eget niveau. Elever, der er tilmeldt vores Cambridge-linje er dog sikret undervisning i engelsk på højeste niveau med en lærer, der har engelsk som modersmål.

Alle elever aflægger folkeskolens mundtlige og skriftlige afgangsprøver, FP10, i dansk, engelsk, matematik og tysk eller fransk.


Lektier

Vi betragter det at skrive som en proces, der udvikler sig bedst med vejledning fra læreren. Så bruger du tiden fornuftigt i klassen, kan du ofte nå at gøre skriftlige opgaver færdige på skolen. Du må imidlertid forvente, at du skal læse tekster og forberede fremlæggelser derhjemme.


Introtur og studierejse

Året begynder med en introtur, som vi bruger til at afprøve grænser og lære hinanden at kende. Hen mod skoleårets slutning samler vi kræfter til de obligatoriske afgangsprøver ved at tage på studietur til en europæisk storby.

Den almene 10. klasse

På den almene linje får du mulighed for at vælge mellem tre valgfag. Desuden har vi en ugentlig temadag, hvor vi arbejder med emner, der har det til fælles, at du får noget med dig, som kan bruges i livet uden for skolen. 


Temadag

Blandt de mange emner og temaer, vi har i støbeskeen kan nævnes

 • Privatøkonomi

 • Førstehjælp
 • Præsentationsteknik
 • Krop, sjæl og seksualitet
 • Kriminalitet og straf
 • Digital dannelse
 • Ondskabens psykologi
 • Billedkunst 
 • Film
 • Computerspil

Valgfag

I skoleåret 2017-18 udbyder vi tre valgfag med hver seks lektioner om ugen:

Retorik og kommunikation

At kunne ’sælge’ sig selv på en overbevisende måde, er en af de vigtigste kundskaber i livet. Det kan læres! Kunne du tænke dig, at

 • blive mere selvsikker?slappe mere af, når du møder nye mennesker?
 • blive bedre til at fremlægge og præsentere?
 • kontrollere nervøsitet eller eksamensangst?
 • Grine, til du har ondt i maven?

Alt det, og meget mere, lærer du i faget Retorik og kommunikation.

 

Fit For Life

Er du vild med at bevæge dig i naturen, og kan du lide anderledes fysiske udfoldelser - så er Fit For Life lige noget for dig!

Vi lægger vægt på at komme ud af huset, og lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

Du skal have en cykel og cykelhjelm for at blive optaget på dette fag, og du skal være villig til at deltage i overnatning i skoven. På Fit For Life risikerer du at komme i rigtig god form både fysisk og psykisk!

 

Master Chef

Vil du gerne blive god til at lave lækker mad, og lære om madlavning til din fremtidige tilværelse?

I Master Chef arbejder vi med planlægning, forberedelse og kreering af mange forskellige slags mad. Vi skal lave retter fra forskellige lande og sammensætte gode menuer, og du får stor medindflydelse på, hvilke retter, vi skal arbejde med. Herudover underviser vi i ernæringslære og hygiejne, og afholder konkurrencer og vurderingsrunder, hvor vi tildeler ’kokkehuer’ for de tilberedte måltider, og uddeler Månedens Kokkehue.

 

_Z5A0582-Edit-Edit-1.jpg

Cambridge-linjen

Cambridge-linjen er et gymnasieforberedende alternativ, som er rettet mod de internationale studieretninger på gymnasier og handelsgymnasier.


Sprogskole i England

I løbet af skoleåret tager vi 14 dage på sprogskole i Manchester i England. Her bliver du dagligt undervist i engelsk samtidig med, at du får den britiske dagligdag og kultur ind under huden. Du bliver indkvarteret hos en engelsk familie, og der er mange spændende udflugter og ture indlagt i programmet.

Engelsk med ’native speaker’ som lærer

Du skal være god til engelsk, hvis du vil gå på Cambridge-linjen, for du bliver automatisk placeret på vores højniveau-hold, hvor undervisningen bliver forestået af en lærer, der har engelsk som modersmål. Undervisningen fører frem til den danske 10.-klassesprøve, men vores elever når som regel langt mere, og bliver flydende i sproget med en god ’indfødt’ udtale.

Global Perspective IGCSE

IGCSE er en forkortelse for International General Certificate of Secondary Education. Undervisningen i Cambridge Global Perspective IGCSE foregår på engelsk, og læreren har engelsk som modersmål. Faget giver god mulighed for at blive engageret i både lokale og globale emner, og der bliver lagt særlig vægt på evnen til at tænke kritisk og selvstændigt over for eksempel miljømæssige, kulturelle og politiske problemstillinger – og handle derefter. Faget lægger op til projektarbejder, seminarer og samarbejde med elever andre steder i verden.


 
LOGO_Cambridge1.gif
 

Vigtig information til elever og forældre


10. klasse Generelle forventninger til hjemmet

Det forventes, at elever og forældre betragter skolen som en arbejdsplads, og at eleven møder hver dag – velforberedt og klar til at tage aktivt del i dagens arbejde. 

Vi forventer, at eleverne dagligt holder sig orienteret om skolearbejdet – også selv om de ikke har været i skole, og vi forventer, at eleverne løbende holder deres forældre orienteret.

Artboard 95 copy.png

Ved SYGDOM

Såfremt eleven ikke møder i skole på grund af sygdom eller af anden årsag, forventer vi, at forældrene inden undervisningens begyndelse kl. 8.00 har informeret om elevens fravær

Vi forventer, at forældrene bakker op om det pædagogiske arbejde og henvender sig til lærerne, hvis de er i tvivl om formålet med aktiviteter og lignende.

Skriftlig information til eleverne foregår i hovedsagen på Outlook-mail. Samme sted findes en kalender med oversigt over alle aktiviteter, der ikke fremgår af klassens skema. Oversigt over lektier finder eleverne dels i klassenotesbogen, dels i Outlook (indbakke og opgaveoversigt).

Eleverne skal i brobygning i uge 43 og 44, og en studietur af fem dages varighed er planlagt i marts


10. klasse - Elevernes personlige og sociale udvikling

Gennem skoleåret arbejder eleverne med deres personlige modenhed, herunder motivation, mødestabilitet, selvstændighed og kompetence til at vælge ungdomsuddannelse. Sideløbende arbejder de med at udvikle deres sociale kompetencer, herunder samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 

Dette arbejde støttes dels af lærerne i de enkelte fag, dels af en lærer, der er personlig vejleder for eleven og løbende følger elevens adfærd og udvikling. Det er også denne lærer, der står for kontakten til hjemmet.


Eleverne arbejder i 10. klasse med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere. I den forbindelse deltager de i et to ugers obligatorisk forløb med brobygning, og de udarbejder en obligatorisk selvvalg opgave om deres uddannelsesplaner. Desuden får eleverne mulighed for at deltage på den årlige uddannelsesmesse på Katedralskolen.


Skolen har tilknyttet en uddannelsesvejleder fra UU Lejre/Roskilde, der skoleåret igennem følger eleverne og er til rådighed med vejledning til alle elever og deres forældre. Uddannelsesvejlederen deltager sammen med den lærer, der er elevens personlige vejleder, i samtaler med elever og forældre omkring uddannelsesparathedsvurderingen.


Samarbejdet mellem skole og hjem vægtes i det hele taget højt. Dette samarbejde indledes allerede under optagelsessamtalerne i december-januar, hvor der foregår en forventningsafstemning, og det følges op med to årlige skolehjemsamtaler, der ligger primo november og i det tidlige forår.


Elevernes personlige og sociale udvikling støttes i øvrigt gennem en intro-tur lige efter skolestart, hvor elever og lærere rystes sammen og prøver egne mentale grænser af gennem aktiviteter, der bl.a. omfatter teambuilding.


Vores erfaring er, at elevernes læring styrkes, når de får mulighed for at røre sig i løbet af dagen. Derfor er der et par gange om ugen lagt en Walk&Talk ind i skemaet.


Skt. Josefs Skole er en kristen, økumenisk skole, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at eleverne modtager kristendomsundervisning. Dagen begynder med en morgenbøn, og hen over året deltager eleverne i gudstjenester, typisk i forbindelse med højtiderne, ligesom der løbende er indlagt fælles morgensang for eleverne.


10. klasse Pædagogiske principper for 10. klasse

Lærerne i 10. klasse tror på, at vi kan levere den bedste undervisning ved at arbejde sammen om det faglige og elevernes personlige og sociale udvikling. Det betyder, at lærere i teamet i almindelighed, og kernelærere i særdeleshed, involverer sig i og bruge tid på udvikling, gennemførelse og evaluering af fælles projekter.

 

Elevsyn

 • Vi tror på, at vi kan give elevene noget afgørende i det år, de er på SJS. 

 • Vi tror på, at vi kan formidle SJS’ formål og værdier til de elever, der ikke kender skolen i forvejen.
   

 • Vi tror på, at vi kan styrke og afklare elevernes vej i deres personlige og faglige udvikling.
   

 • Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger kan skabe et miljø, hvor tillid, tolerance, respekt og arbejdsglæde er nøgleord for samværet.
   

 • Vi tror på, at vi kan møde de unge med åbenhed, men også med klare forventninger og holdninger, og at dette styrker de øvrige mål.

bagg-sek2.gif