Skt. Josefs Skoles linjer og klassestruktur


Artboard 102Danske grundskole klasser Børnehaveklasse 0.A, 0.B 1.A, 1.B 2.A, 2.B 3.A, 3.B 4.A, 4.B, 4.C 5.A, 5.B 6.A, 6.B, 6.C 7.A, 7.B, 7.C, 7.D 8.A, 8.B, 8.C, 8.D 9.A, 9.B, 9.C, 9.D 10. klasse 10. X1,X2 SFO 7.i 8.i 9.i Danske grundskole klasser + Cambridge IGCSE International School Cambridge IGCSE Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 7 Year 8 Year 9 After School Programme (SFO) Indskoling Mellemtrin Overbygning + 10. årg. Year 10 Year 11 Primary Secondary IGCSE Talenthold Science Forfatterskole Year 6 10. klasse 10.i

Danske grundskoleklasser

Alle elever på 9.årgang aflægger Folkeskolens 9.-klassesprøve ved skoleårets afslutning.

10. klasse tilbyder en række linjefag som eleverne vælger ved indmeldelse. Alle elever på 10. årgang skal aflægge Folkeskolens 10.-klassesprøve ved skoleårets afslutning.


Danske grundskoleklasser + Cambridge IGCSE

IGCSE er betegnelsen for eksamensfagene i Cambridgesystemet. Alle eksaminer er på engelsk og censureres/bedømmes i Cambridge England.

7.i, 8.i og 9.i er danske klasser, som udover de almindelige skole- og prøvefag også gennemfører et treårigt undervisningsforløb på engelsk i to Cambridge IGCSE-fag. Hvert år deltager eleverne i et sprogskoleophold i England. Ved afslutningen af 9. klasse aflægges både Folkeskolens 9.-klassesprøve samt eksamen på engelsk i de to IGCSE-fag. Det er kun muligt at blive optaget fra 7. årgang da forløbet er sammenhængende. Læs mere her.

10.i (Cambridge Class) er et særligt undervisningsforløb, primært på engelsk, hvor der undervises i de obligatoriske fag i 10.klasse samt to Cambridge IGCSE-fag. Der aflægges både Folkeskolens 10.-klassesprøve samt eksamen på engelsk i de to IGCSE-fag. Eleverne gennemfører ligeledes et sprogskoleophold i England. Læs mere her.


International School

I skolens internationale afdeling foregår undervisningen efter Cambridge Curriculum, som findes på over 10.000 skoler/centre verden over.
Undervisningen foregår på engelsk i alle fag (med undtagelse af dansk og andet fremmedsprog) og forestås af engelsktalende lærere.
Der er 2-4 lektioners ugentligt obligatorisk danskundervisning i alle internationale klasser. Se også http://sktjosef.dk/en/education/teaching

I Year 10 og Year 11 gennemfører alle elever IGCSE-fagene som afsluttes i Year 11 med eksamen.