Forældreforeningen

  • forestår valg af skolens tilsynsførende og af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse

  • arbejder på at fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmene, og blandt andet sørge for arrangementer med både socialt og fagligt indhold

  • medvirker til at skaffe midler til opgaver, der kan være til glæde og gavn for skole og elever

Alle forældre til børn på skolen er medlemmer af Forældreforeningen, og kontingentet udgør én procent af skolepengene, og er indeholdt i disse.

Forældreforeningens bestyrelse består af seks medlemmer og to suppleanter, der bliver valgt på den årlige generalforsamling, som hvert år afholdes i slutningen af september. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er desuden medlemmer af skolebestyrelsen. I øvrigt henvises til Forældreforeningens vedtægter.

Læs mere på Forældreforeningens hjemmeside