Skt. Josefs Skole er en udviklingsorienteret skole, som samtidig er rig på traditioner. Traditionerne er det kit, der er med til at holde sammen på stenene i vores fællesskab på skolen - en fælles referenceramme, der siger noget om vores formål, værdier og holdninger.

Vi har elever med flere forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Det betragter vi som en berigelse for skolen, også fordi, alle, på trods af forskellighederne, deltager med respekt i de handlinger, der tager udgangspunkt i skolens kristne værdigrundlag.


Morgensang og Fadervor

I alle klasser begynder dagen med, at elever og lærere i fællesskab beder Fadervor. Morgensang afholdes jævnligt – vi synger en salme og en sang, og bagefter beder vi Fadervor. Klasserne skiftes til at forberede et indslag til fælles glæde og inspiration. Ved de ældste elevers morgensang, deltager en af skolens tilknyttede præster.

Kirkelige højtider

Skt. Josefs Skole bliver drevet som en økumenisk skole, hvor de fire årlige gudstjenester bliver afholdt fælles for alle skolens elever med deltagelse af katolsk sognepræst ved Skt. Laurentii Kirke Marcos Romero Bernús og folkekirkepræst ved Jakobskirken Marianne Pedersen.

  • Julen bliver fejret for alle skolens elever med en festlig og højtidelig juleafslutning i Roskilde Domkirke, hvor over 1500 børn, forældre og familier synger julen ind.
  • Påsken bliver markeret med en gudtjeneste fredag før påske i skolens hal. Der bliver lagt vægt på påskens symboler og ritualer, eleverne optræder, og hele skolen spiser påskefrokost sammen.
  • Ved høstgudstjenesten i oktober holder vi en takkegudstjeneste og synger smukke høstsalmer, mens skolekoret bærer de mange bidrag i form af blomster, frugt, korn og brød ind i kirken.
  • Pinsen bliver fejret med en friluftsgudstjeneste i Folkeparkens amfiteater, og her har traditionerne blandt andet været opsendelse af duer, sæbebobler, gospelmusik og dans.   

Herudover afholder vi i løbet af året et antal arrangementer for hele skolen i hallen, blandt andet for at markere Luciadagen, helligtrekonger, allehelgen, askeonsdag og fastelavn.

Messer og hverdagsgudstjenester

Cirka en gang om måneden afholder vi messe for skolens katolske elever i Skt. Laurentii Kirke. Hver gang deltager også enten en 5. klasse eller 8. klasse, så alle elever får indsigt i, hvordan en katolsk messe forløber. Sognepræst Marcos Romero Bernús tilrettelægger messerne sammen med en af skolens katolske lærere.   

Hverdagsgudstjenesterne bliver forberedt for to elevårgange af folkekirkepræst Marianne Pedersen og en af skolens klasser - på den måde deltager alle elever hvert år i en hverdagsgudstjeneste.


Skolemusical

Ottende årgang på skolen tæller næsten 100 elever, som opfører årets skolemusical, en storslået oplevelse, der i løbet af to skoleuger bliver stablet på benene i samarbejde med en række lærere. Musicalen bliver opført for alle skolens elever og deres forældre over tre aftener.
Eleverne arbejder intensivt med alle facetter af projektet fra skuespil, dans, sang og livemusik til kostumer, teknik og kulisser. I de senere år har programmet stået på ambitiøse opførelser af blandt andet West Side Story, Prinsen af Egypten, Harry Potter, Junglebogen og Løvernes Konge.

1077198_715087491867967_822844237_o.jpg
1077215_715088551867861_1873295182_o.jpg

Fyraftenskoncert, skolekor og skoleband

En anden af skolens store, musikalske traditioner er Fyraftenskoncerten.
Fjerde til sjette årgang afholder hvert år en fyraftenskoncert i samarbejde med klassernes musiklærere, og forældrene på de tre årgange bliver inviteret til en festlig koncert med mange forskellige genrer og udtryk, alt sammen udført af eleverne.

Skolekoret synger ved flere af skolens fællesarrangementer, blandt andet ved juletid i Domkirken, og ved arrangementer og stævner uden for skolen.

Skolebandet spiller ved flere begivenheder i løbet af året, og optager musikinteresserede elever fra og med 6. klasse.


Velgørenhedsuge

Hvert andet år står hele Skt. Josefs Skole på anden anden ende i en hel skoleuge, hvor vi i samarbejde med en nødhjælpsorganisation, har valgt et projekt i et tredjeverdensland, som vi ønsker at støtte.

Klasserne har i løbet af ugen forberedt lørdagens åbent-hus-arrangement, hvor familie og venner besøger skolen. Eleverne har opstillet deres egne boder og lavet loppemarked, nisseværksted, julegaveideer, caféer med hjemmebag og nybagte vafler, smykke- og sminkeboder, tombolaer, etniske madboder, filmforevisninger om nødhjælpsprojektet og meget mere.

Til hver velgørenhedsuge bliver der indsamlet omkring 100.000 kroner til en velgørenhed.


Skt. Josefs Dagen og skolens fødselsdag

Hvert år den 19. marts markerer vi Skt. Josef-navnedagen, hvor indskolingens elever holder en lille ceremoni ved Skt. Josef-statuen i nichen i den gamle røde bygning ved indgangen til skolegården. Jesus’ jordiske far Josef er ifølge den katolske tradition børnenes beskytter, og statuen forestiller Skt. Josef med et barn på den ene arm og hvide liljer i den anden. Traditionen tro lægger en elev friske, hvide liljer ved statuens fod, mens eleverne synger og får æbler.

Skolens fødselsdag markeres på forskellig vis hvert år den 8. oktober. 


Dimissionsfest for afgangseleverne

De ældste elevers afslutning på skoleforløbet bliver markeret med en festlig og højtidelig afslutning i Skt. Laurentii Kirke. Her får eleverne overrakt deres afgangsbeviser og bliver i dagens anledning fotograferet i gallatøj. Bagefter danser afgangseleverne lancier for deres forældre i Folkeparkens amfiteater, inden alle samles til reception i hallen.

Omkring 180 elever dimitterer hver sommer fra Skt. Josefs Skole, og derfor bliver dimissionsfesten afholdt over to aftener sidst i juni for henholdsvis 9.- og 10. klasserne.

160622_44C7478.jpg