Formål:

Formålet med Skt. Josefs Skoles talentindsats er, at:

 • Skolen skaber et læringsmiljø, hvor højt begavede og talentfulde elever udfordres, så de udvikler deres fulde potentiale
 • Højt begavede og talentfulde elever trives og inkluderes i klassens og skolens fællesskab
 • Talentarbejdet går fra at være enkeltstående projekter til at være en sammenhængende og koordineret pædagogisk praksis på alle niveauer i skolen
   

Johann Wolfgang Von Goethe har engang sagt: "Ein wirklich großes Talent findet sein Glück in der Ausführung."
Citatet er på mange måder kernen i talentudvikling og fundamentet i vores talentindsats.


Målsætning:

Den overordnede målsætning med Skt. Josefs skoles talentstrategi er, at alle skolens elever oplever, at blive mødt med en antagelse om, at de besidder et fagligt talent, og at vi i fællesskab kan udvikle dette talent maksimalt.
Strategien skal udstikke en aktuel sammenhængende retning samt være et langsigtet bidrag til at skabe en kultur for bæredygtig talentudvikling.

Målet for skolens indsats med talentarbejdet er;

 • At skabe udvikling frem for resultater
 • At alle talentfulde elever udfordres og får mulighed for at udvikle deres potentiale
 • At ingen elever underpræsterer i deres skolepræstationer
 • At de dygtige elever trives og inkluderes i klassens /skolens fællesskab
 • At talentarbejdet går fra, at være enkeltstående indsatser og projekter, til at være en sammenhængende og koordineret pædagogisk praksis på alle niveauer
 • At talentundervisningen bliver implementeret yderligere i klasser i form af differentiering
 • At tiltrække talentfulde elever
 • At der udarbejdes en talenthåndbog, der kan hjælpe til at alle talenter bliver opdaget og får bedst mulige chancer for videre udvikling
 • At både elever og forældre bliver opmærksomme på, de mange talentprojekter skolen er knyttet til både på og uden for skolen
 • At være kendt for et godt og unikt talent- og udviklingsmiljø
 • At både talenterne, forældrene, ledelsen, bestyrelsen og talentvejlederne arbejder tæt sammen om en udvikling af talentarbejdet
 • At talentstrategien årligt opdateres i samarbejde med ledelsen

Baggrund:

Talentudvikling er på dagsordenen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og unge og et vigtigt bidrag til Danmarks fremtidige
konkurrenceevne.
Folkeskolereformens mål om at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan, er med til at understrege, at også de dygtigste elever skal udfordres.
Denne målsætning er vi som privat grundskole fuldstændig enig i.
Udfordrede talenter er lykkelige, lykkelige talenter skaber resultater, resultater skaber udvikling - udvikling som vi alle kan drage nytte af.
Samtidigt er det påvist at talent, når det udfoldes, smitter og derved kan være løftestang for alle niveauer.


Artboard 75 copy 2.png

Talentindsatser på Skt. Josefs Skole:

Skolens faste talentindsatser:

 • En af Danmarks ni officielt Talentcertificerede grundskoler
 • Råder over to uddannede talentvejledere Ole Grevald og Caroline Matthiassen
 • Tilknyttet Sciencetalenternes Grundskolenetværk
 • Engageret i en Cambridgelinje på skolens 7., 8. og 9. klassetrin med to ekstra IGCSE eksamensfag
 • Tilknyttet Masterclass Junior hos Sciencetalenter, Sorø for 7. og 8. årgang
 • Tilknyttet "Junior Talent"
 • Deltagende i et årligt foredrag om talentudvikling
 • Aktiv i samarbejdet med byens lokale ungdomsuddannelser
 • Mellemtrinet kører ugentlige temadage på tværs af årgangen med fokus på forskellige fag/emner hvor elevernes innovative og kreative emner samt lyst i høj grad kommer i spil
 • Skolens 10.klasse afvikler niveaudelt undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik
 • Har et udvalgt sciencetalenthold med 18 elever, der repræsenterer otte forskellige klasser
 • Studietur for sciencetalentholdet til en spændende og relevant destination i udlandet
 • Studiebesøg for talenterne på byens gymnasier og Københavns Universitet mm.

Yderligere talentforløb i indeværende skoleår:

 • Sciencetalentholdet
 • Writers Club
 • STEM klub
 • Spansk
 • Skoleband
 • Skolefodbold
 • Skole-OL

Deltagelse i konkurrencer og events:

 • First LEGO League
 • Nordisk matematikkonkurrence
 • Engineering day
 • Matematikkens dag
 • Naturvidenskabsugen
 • DM i fagene
 • Min vildeste ide
 • Unge forskere
 • Georg Mohr
 • Ekstra bladets Skolefodboldturneringen
 • Masseeksperimentet