Indskoling


Alle lærere har en e-mail som starter med deres initialer efterfulgt af sjs-roskilde.dk. Ex. JL@sjs-roskilde.dk. Lærerens initialer fremgår under billedet.
De kan desuden kontaktes via forældreintra.


Mellemtrin


Overbygning og 10. klasse


International


SFO

Obs. - kontakt til personalet i SFO'en sker via Forældreintra, telefon eller personligt fremmøde.
SFO'en kan kontaktes på: 46 30 46 18 eller 46 30 46 19 (åben fra kl. 07.00-08.05 og fra kl. 13.00-17.00)