Tryghed er en forudsætning for læring


Alle klasser har tilknyttet en primær pædagog fra SFO Labyrinten, som følger klassen hele vejen igennem indskolingen. Primærpædagogen deltager i undervisningen mellem fire og otte timer om ugen. Der er et tæt samarbejde mellem en klasses primærpædagog og klasselærer.
I indskolingen har vi også:      

  • En to-lærer ordning, der betyder, at der er koblet en ekstra lærer på et antal matematik- og dansktimer. Det giver ro og plads til fagligt fokus.
  • Der undervises i engelsk allerede fra 0. klasse.
  • Ugentlige morgensang, hvor vi synger sammen og eleverne præsenterer forskellige projekter for hinanden.
  • Mulighed for at gå til kor allerede fra 0. klasse. 
  • Lejrskole i 1. og i 3. klasse, hvor eleverne får styrket sammenholdet og får prøvet kræfter med at stå på egne ben.

Gennem indskolingen bliver eleverne langsomt fortrolige med skolens traditioner og værdier, som vi værdsætter højt.
Vi holder nøje øje med den enkelte elevs faglige progression, så de er klar til det næste store spring i deres skolegang: Mellemtrinnet.

Vores grundlæggende fokus i indskolingen er tryghed. Vi opfatter tryghed som en forudsætning for læring. 

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser og inspirerer indskolingsbørnenes forskellige behov for udfoldelse og læring, blandt andet gennem alsidig og faglig undervisning, sociale træningsforløb og fysiske aktiviteter.
Vi mener også, det er vigtigt, at børnene fra første dag oplever holdninger og helhed i skoledagen, samt glæde ved at indgå i et forpligtende fællesskab.