Skolen har ingen ansvarsforsikring, der dækker eleverne. Cykler, tøj, tasker og andre private effekter medbringes derfor på eget ansvar.
Elever i praktik er dog omfattet af en særlig forsikring på arbejdspladsen.

Beskadigelse af skolens materiel skal straks meldes til skolens kontor. Eleverne er erstatningspligtige efter gældende regler, og vil i de fleste tilfælde være dækket af forældrenes husstandsforsikring, der normalt også omfatter personlige ejendele, som eleverne har medbragt på skolen.

Skolen henstiller indtrængende alle hjem at sørge for, at deres barn er omfattet af en ansvars- og tyveriforsikring, for eksempel i forbindelse med en familieforsikring.
Det kan også anbefales at sørge for en ulykkesforsikring. Kommer et af husstandens børn til skade ved et hændeligt uheld, som ingen kan gøres ansvarlige for, er det kun barnets ulykkesforsikring, der kan yde erstatning.