Udmeldelse

Udmeldelse af Skt. Josefs Skole skal ske via udmeldelsesblanketten herunder.
Den udfyldte og underskrevne blanket, skal afleveres til skolens kontor med en måneds varsel til den 15. eller den 1. i måneden. Den kan ligeledes sendes til info@sjs-roskilde.dk.
Inden skolen forlades, er eleven forpligtet til at aflevere skolens bøger og eventuelle andre lånte effekter.

For udmeldelse fra den internationale afdeling gælder særlige regler. Se venligst International Afdeling for yderligere detaljer.