Faglige og sociale kompetencer der styrker og afklarer


På Skt. Josefs Skole modtager vi hvert år mange nye elever i 7. klasse, både til eksisterende klasser, men også til en ny 7. d og 7. i. Vi har derfor stor erfaring i at danne nye klasser og inkludere nye elever i eksisterende klasser.

I 7. – 9. klasse er der udfordringer for alle. Vi er en skole, hvor fællesskabet og skolens værdier og traditioner er målet, men også midlet til et højt fagligt niveau. Vores 9. klasser er derfor, når de aflægger folkeskolens afgangsprøve, godt rustet til starten på deres ungdomsuddannelse, både når det gælder personlige, sociale og faglige kompetencer.

Særligt for udskolingen på Skt. Josefs Skole:

 • UU-vejleder til rådighed for alle
 • Talent-, læse- og matematikvejledere
 • Obligatorisk teambuilding arrangement på 7. årgang
 • Musical på 8. årgang
 • Mundtlige årsprøver på 8. årgang
 • Omlagte uger for 7. og 8. årgang i juni måned
 • Studietur til Rom på 9. årgang
 • Forfatterskole
 • SJS Science talenter
 • Fire årlige pladser på Master Class (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Sorø)
 • Unge forskere 
 • Lego first League
 • Særlig IT-indsats

Velkommen i udskolingen på Skt. Josefs skole