Lektionstimetallet er sammenlignet med de vejledende timetal ifølge Undervisningsministeriet (UVM). Som fri grundskole er Skt. Josefs Skole ikke forpligtet til at følge et bestemt minimumstimetal, og derfor vil der på planen være lektioner, der ligger over og under UVMs tal. Samlet set ligger skolen dog placeret med et noget højere gennemsnitstimetal end UVMs vejledning.

Det fremgår ikke af timefordelingsplanen, at der er fast to-lærerordning i indskolingen i dansk og matematik. 

Timefordelingsplan 2019-20