Der var en engang...


Sådan starter alle gode eventyr, og det gør historien om Skt. Josefs Skole også. Engang var området med skolens nuværende placering en landlig plet uden for Roskildes bymidte. I dag opfatter vi skolen som en del af Roskildes centrum, men sådan var det ikke i 1904. Dengang var det et idyllisk sted med grøntsagsmarker, frugttræer, små gadekær og få, spredte landsbyhuse. På bakken bag byens stolte domkirke, valgte en lille gruppe franske nonner at etablere et hospital og en skole med udsigt over fjorden.

Nonnerne var tilknyttet den katolske menighed, der var kommet til Roskilde i 1901, og som også byggede Skt. Laurentii Kirke. På skolens fødselsdag den 8. oktober 1904 startede undervisningen på det, der i starten hed Den Franske Skole. Nonnerne tilhørte den kvindelige gren af Montfortanerordenen, kaldet Visdommens Døtre, som havde den særlige opgave at drage ud fra klostrene og udføre socialt arbejde, sygepleje og undervisning. Søstrene så store muligheder i Roskilde. De ville blandt andet grundlægge en pigeskole, ikke kun for katolske børn, men for alle, som ville benytte sig af et alternativ til Roskildes øvrige skoler. I starten havde skolen kun tre elever, men i de følgende år kom der flere, og undervisningen blev flyttet fra ydmyge stuer til Montforthuset og Villa Maria, som i dag er børnehave.

historie1.png
nonne.png
plakat.png

I 1910 blev skolens gamle hovedbygning indviet, og 12 år efter var skolen fuldt udbygget med otte klasser og 104 børn. Skolen optog fortsat udelukkende piger, og de fleste af eleverne var også dengang protestanter. I 1924 begyndte Skt. Josefs Skole at optage drenge, og omtrent samtidig blev der oprettet kostafdelinger for henholdsvis piger og drenge. Der gik fortrinsvis polske børn på kostskolen, som var i brug indtil slutningen af 1950erne. I 1926 blev bygningen med gymnastiksalen indviet, og salen var indrettet med en lille teaterscene. I kælderen blev der undervist i naturfag, og på førstesalen boede nogle af hospitalets piger. I de første mange år underviste nonnerne, og senere blev der også ansat lærere uden for ordenssamfundet. Søstrene var imidlertid lette at kende fra de øvrige lærere, eftersom de bar den karakteristiske ordensdragt frem til 1960erne.

I 1930erne begyndte skolen at holde prøver for eleverne, men først i 1948 blev skolen officielt eksamensberettiget til at kunne afvikle den første realeksamen. Det medførte blandt andet, at elevsøgningen til skolen blev endnu større, og i løbet af de næste årtier foretog skolen derfor flere ombygninger, og indrettede nye klasseværelser i det gamle vaskeri. I 1960erne blev der søsat et kæmpe projekteringsarbejde, som involverede både elever og forældre for at skaffe penge til etablering af fagfløjen. Den store, nye og moderne bygning stod klar i 1971. Seks år tidligere havde skolen skiftet status til selvejende institution, og kunne derefter opnå statstilskud. I 1970erne blev der bygget både svømmehal og skolebibliotek, og i 1983 blev den nye idrætshal indviet.

Også på den pædagogiske front blev der tænkt nyt. Med børnehaveklassernes indførelse på skolen i 1960erne tog Montessori-pædagogikken form, og den var et særkende for Skt. Josefs Skole i mere end tre årtier.

I 2004 kunne skolen fejre sit 100-års jubilæum med omkring 600 elever. Kort forinden var indskolingshuset blevet indviet med SFO Labyrinten som en integreret del af skolen. I 2007 var en ny fløj med blandt andet kantine og forbedrede klasselokaler på tegnebrættet som erstatning for den nedlagte svømmehal, og i 2010-11 stod to nye, smukke undervisningsfløje klar til brug.

Det næste store spring kom i 2012, hvor Skt. Josefs Skole kunne indvie sin internationale afdeling under Cambridge International School. Hermed blev skolen Sjællands første certificerede internationale grundskole uden for Københavnsområdet. Afdelingen begyndte med 15 elever, og allerede året efter var elevtallet oppe på over 40 elever. Samlet set steg skolens elevtal til godt 750 elever, efter at den internationale afdeling startede.

I 2014 kunne Skt. Josefs Skole fejre sit andet år som Ny Nordisk Skole, udnævnt af undervisningsministeren, og samtidig fejre sin 110-års fødselsdag med over 800 elever.

Og her stopper det sikkert ikke. Skt. Josefs Skole er nok en ’ældre dame’, men som historien har vist os, dog altid i bevægelse. Det kristne værdigrundlag er den røde tråd, der minder os om, hvad den egentlige opgave er, samtidig med, at der altid venter nye og spændende tanker rundt om hjørnet, som sikrer, at skolen fortsat er et levende sted for børn, forældre og ansatte.