Fælles mål omfatter mål og indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen, fagformål, slutmål (centrale kundskabs- og færdighedsområder), trinmål og læseplaner for skolens fag og emner.

Slutmål og trinmål markerer det enkelte fags progression. De er ifølge folkeskoleloven fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, så eleverne har tilegnet sig de efter målene fastsatte kundskaber og færdigheder ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin.

I lighed med de fleste frie grundskoler i Danmark har Skt. Josefs Skole valgt at følge de af Undervisningsministeriet fastsatte fælles mål.

Læs mere om Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside