organisationsBestyrelsen Skoleleder Viceskoleleder- Afdelingsleder Head of International DepartmentAfdelings-souscheferSOUSCHEF SFO MIO AMO STYREGRUPPE IndskolingSTYREGRUPPE Mellemtrin STYREGRUPPE OverbygningDEPUTY HEAD International Administration (TAP) Udvalg Med- Indflydelses- OrganetArbejdsMiljø OrganisationSkole-Kirke udvalg Pæd. IT-udvalgLøn/personale - Økonomi -Elevadministration - Kommunikation-Teknik og ServiceAfdelingSFO0.- 3. kl.Y1-Y4InternationalDepartmentY1-Y11AfdelingOVERBYGNING7.– 10. kl.AfdelingMELLEMTRIN4.– 6. kl.AfdelingINDSKOLING0.- 3. kl.