Skt. Josefs Skole er en selvejende institution med en bestyrelsen bestående af fire katolsk udpegede og tre forældrevalgte medlemmer.

De udpegede er henholdsvis valgt af Sct. Laurentii Menighedsråd (en) og efter indstilling udpeget af den katolske biskop i København (tre).
De tre forældrevalgt vælges for to år af gangen på Forældreforeningens generalforsamling.

Alle forældre med børn på skolen er automatisk med i Forældreforeningen.


Bestyrelsen 2018

 

Simon Gjedde
Formand
Udpeget af Biskoppen

Kristian Sund
Forældrevalgt
Formand Forældreforeningens bestyrelse

Annette Brødsgaard
Udpeget af Sct. Laurentii meninghedsråd    

Rikke Rauff Bune
Forældrevalgt
Medlem af Forældreforeningens bestyrelse

John Munro
Udpeget af Biskoppen

Dorrit Lisa Kromann
Forældrevalgt
Medlem af Forældreforeningens bestyrelse 

Jair Nicolini
Udpeget af Biskoppen

Thorsten Dyngby
Skoleleder
Sekretær for bestyrelsen - uden stemmeret