- et stort aktiv på skolen

Det er meget værdifuldt for undervisningen og klassens trivsel, at eleverne oplever at være på lejrskole med overnatning. De faste lejrskoler og hytteture er en del af undervisningen, og udgiften er indregnet i skolepengeprisen. Nye klasser kommer på introtur.


Nye klasser på introtur / Teambuildings event

For alle nyoprettede klasser arrangerer vi umiddelbart efter skoleårets start i august et spændende teambuildings-event bl.a. med det formål, at klassen bliver tømret godt sammen og lærer hinanden at kende.  De nye 10. klasser tager hvert år en introtur på Bornholm med samme formål.


Hytteture i indskolingen

For 1. klasse og 3. klasse arrangerer vi hvert år en hyttetur med to overnatninger.


Lejrskole i 6. og 9 klasse

For 6. og 9 klasse har det i mange år været en tradition at tage på lejrskole af en uges varighed. 6. klasserne er som regel på lejrskole et sted i Danmark, mens 9. klasserne fast tager en uge til Rom.


 10. klasse på studierejse

Inden de skriftlige prøver går i gang, tager 10. klasserne hvert forår på en uges studierejse til en destination i udlandet. I de seneste år er turen blandt andet gået til Barcelona, Dublin, London og Paris.


Sprogrejser/studieophold

Hvert år arrangerer vi to ugers studieophold i England for skolens i-klasser (gælder 7.i, 8.i og 10.i) i den danske afdeling, det vil sige danske klasser, som også bliver undervist i det engelske Cambridge undervisningsprogram. 


Studieture for sciencetalent-holdet

Skolens sciencetalent-hold (elever fra 8. og 9. klasse) tager hvert år på en uges studietur. Turen har blandt andet gået til Island og London.