Skt. Josefs Skole følger "Bekendtgørelse om folkeskolens prøver" vedrørende afgangsklassernes prøveafvikling.

Karaktergennensnit for prøvefagene med videre offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside samt via skoles hjemmeside.

Via følgende link findes Karakter Folkeskolens Prøver 9. klasse og andet materiale vedrørende resultaterne for Skt. Josefs Skole.
Man kan på hovedsiden vælge hvilken opgørelsesform (Dashboard) man ønsker, og herefter klikke sig frem til Roskilde kommune og Skt. Josefs Skole.