Procedure for indskrivning


Forældre, der ønsker at indskrive deres barn TIL Skt. Josef Skoles venteliste bedes:

  • Udfylde en indskrivningsblanket

  • Indbetale et indskrivningsgebyr på 500 kroner (obs. Beløbet betales med kreditkort og er et engangsgebyr, som ikke tilbagebetales, selvom barnet eventuelt ikke bliver tilbudt en plads)

  • Afvente kontakt fra Skt. Josefs Skole såfremt der bliver en ledig plads

  • Læs venligst vigtig information nederst på denne side, før du vælger indskrivning

 
 
 
 

Vigtig information angående indskrivning til Skt. Josefs Skole:

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at sørge for at kontaktoplysningerne, herunder e-mailadresser og telefonnumre er opdaterede. Ændringer sendes til info@sjs-roskilde.dk

Tilbud om plads sker efter Skt. Josefs Skoles kriterier for indmeldelse;

  1. prioritet - Katolsk døbte børn*
  2. prioritet - *Søskende til børn på skolen/børn af personalet/børn i Sct. Josefs børnehave (indskrivning til bh. klasse)
  3. prioritet - Opskrivningsdato

*Såfremt dit barn er katolsk døbt, og du ønsker, at skolen skal tage højde for dette, bedes du enten fremsende eller møde personligt op med dokumentation for dette. Dokumentation kan fremsendes til info@sjs-roskilde.dk.

*Ved søskende skal een eller begge forældre have forældremyndigheden over de børn, som er indskrevet på ventelisten for at søskendekriteriet gør sig gældende.

Obs. Dokumentationen benyttes alene i forhold til tildeling af plads på Skt. Josefs Skole i Roskilde.

Tilbud gives med hensynstagen til en ligelig fordeling af piger og drenge i klasserne.

Vi oplyser ikke om placeringen på ventelisten, da det kan skabe uhensigtsmæssige forventninger, når der eksempelvis justeres i forhold til søskende.

Ved optagelse i børnehaveklassen kommer børn, som fylder 6 år inden d. 31.december i det år, de begynder i børnehaveklassen, foran yngre børn, også selv om de yngre børn er søskende.

Tilbud om plads i eksisterende klasser

Ledige pladser i eksisterende klasser, bliver tildelt efter ovennævnte kriterier. Skolens kontor kontakter forældrene, og barnet bliver inviteret til en samtale, hvor den ene eller begge forældre deltager. Herefter bliver barnet tilbudt at komme på besøg i den klasse, hvor der er en ledig plads. Først derefter beslutter skolen i samråd med lærer og forældre, om barnet skal starte på Skt. Josefs Skole.