Stort kunstprojekt i samarbejde med Roskilde billedkunstneren Mia Willaume

Skt. Josefs Skole er blevet udsmykket med det flotteste elevproducerede kunstværk i samarbejde med Roskilde billedkunstneren Mia Willaume.

 Omkring 200 elever fra Skt. Josefs Skoles mellemtrin og international afd. deltog i projektet, som startede tilbage juni 2018. Mia Willaume besøgte skolen i tre dage, hvor alle elever modtog fælles undervisning i, hvordan billedkunstnerens billedidé var opstået, en enkel farvelære omkring begrænset farvepalet og derefter individuel vejledning til deres lille billede.

 Over 200 små billeder er nu sat sammen til et imponerende værk. Det var kunstnerens ønske, at værket skulle repræsentere naturen omkring skolen. Derfor var inspirationen hentet i Folkeparken, som man også ser i kunstværket, hvor der er blade, grene og blomster sammensat i et væld af farver. Værkets titel er ”Naturen kalder”.

 Eleverne lærte meget af den kunstneriske proces, som blev til med et generøst tilskud fra skolens Forældreforening. I denne proces blev der også lagt vægt på elevernes indbyrdes samarbejde.

”Når jeg ser på mit eget lille billede, er det fint nok, men sammen med alle de andres billeder, bliver det et vildt flot kunstværk. Det har været sjovt at være med til”, udtaler en elev fra 6. klasse.

 Mia Willaume siger om projektet:

“Det har været et fantastisk forløb at få lov til at lede og være med til. Og resultatet er virkelig vellykket. Det har krævet et stort koordinerings- og forberedelsesarbejde samt en opbakning fra forældreforeningen og ikke mindst nogle dedikerede lærere med engagement og viljestyrke til at gennemføre et anderledes kreativt forløb på skolen, hvor det almindelige skema har været brudt op, for at kunne gennemføre så stort et projekt på hele skolens mellemtrin og internationale afdeling.

Værket “Naturen kalder” har med inspiration i den natur der omgiver skolen, dannet grundlag for min idé med udsmykningen. Eleverne har arbejdet med forskellige og enkle teknikker i forskellige kunstfaglige “rum”. Jeg har, som leder trukket nogle stramme rammer op, som de så måtte “lege i” og udvikle deres eget lille værk indenfor.

Jeg tror ikke, vi skal være bange for at snakke regler og rammer, når vi taler kunstprojekter. Tværtimod, oplever jeg, at børn styrkes og arbejder mere frit, når de har en nogenlunde idé om det, de skal og samtidig kan alle være med, hvilket naturligvis var nødvendigt i dette projekt. Vi ved jo godt, at de “skills” det 21. århundrede kræver af børn og unge i et hurtigt og omskifteligt samfund bl.a. er: Kreativitet, at kunne eksperimentere og at kunne begå sig udenfor sin komfortzone. Det er ikke bare vigtigt at analysere og få idéer, men også at kunne se, hvilken idé, der er mest “frugtbar”. Derfor er det vigtigere end nogensinde at træne børn i at være i kreative processer og rum. Jeg bliver lidt lykkelig, når en skole vælger kunst til og prioriterer det, ikke bare på papiret, men i virkeligheden”-

Naturen kalder 2.jpg
Naturen kalder 1.jpg
Kunst 1.jpg
Kunst 7.jpg
Kunst 3.jpg
Thorsten Dyngby