Selvstændighed og ansvar er med til at skabe det hele menneske.


Brugen af computer bliver på dette trin en integreret del af elevernes skolegang, da meget planlægning, aflevering og dialog foregår via computeren, ligesom vi er opmærksomme på god almen dannelse i den digitale verden. 
Vi har en skiftende valgfagsordning for 4. og 5. klasserne, som blandt andet har budt på programmering, drama, design af computerspil og foto. I 6. klasse har eleverne en ugentlig temadag, hvor den normale undervisning er brudt op og eleverne arbejder på tværs af fagene.

Desuden har vi:

  • Minecraftklub
  • Mulighed for at gå til kor
  • Morgensang med fokus på fremlæggelse fra eleverne samt et bredt udsnit af danske sange og salmer.
  • Gennemgang af forskellige højtider og aktuelle nyheder i børnehøjde
  • Lejrskole i 6. klasse som ryster eleverne endnu tættere sammen
  • Fokus på kammeratskab

Op gennem mellemtrinnet bliver der støt skruet op for de faglige krav, så eleverne er klar til det næste store spring i deres skolegang: Overbygningen.