Børnehaveklasse - Indskrivning til venteliste

Børnehaveklasse - Indskrivning til venteliste

500.00

Ventelistegebyr kr. 500

Indskrivning til børnehaveklasse finder sted i efteråret, og barnet skal indskrives i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Indskrivning til Børnehaveklasse 2020/21 - Læs mere her

Alle forældre til børn på venteliste til børnehaveklasse i kommende skoleår modtager brev i E-boks om informationsmøde og indskrivning. Forældrene meddeler til skolens kontor, om de ønsker en plads til deres barn i børnehaveklassen. Er der flere børn, der ønsker at blive optaget, end vi har pladser til, sker optagelse efter skolens optagelseskriterier:

  • 1. prioritet - Katolikker*

  • 2. prioritet - Søskende/børn af personale/børn i Sct. Josefs Børnehave

  • 3. prioritet - Opskrivningsdato

*Såfremt dit barn er katolsk døbt, og du ønsker, at skolen skal tage højde for dette, bedes du enten fremsende eller møde personligt op med dokumentation for dette.
Dokumentation kan fremsendes til
info@sjs-roskilde.dk.

Obs. Dokumentationen benyttes alene i forhold til tildeling af plads på Skt. Josefs Skole i Roskilde.

Efter informationsmødet udsender skolens kontor brev med tilbud om plads og indbetaling af depositum.
Depositummet garanterer en plads til barnet, og udgør første måneds skolepenge. Bliver barnet meldt ud af skolen inden skolestart, tilbagebetales depositummet ikke.

Alle børn i børnehaveklassen er garanteret en plads i skolens SFO, Labyrinten, hvis man ønsker en plads til sit barn. De nye børn starter i Mini-SFO d. 1. maj, og i børnehaveklasse i august.

I april afholdes et velkomstmøde for alle nye børnehaveklassebørn og deres forældre. Inden mødet udsender skolens kontor en invitation med information om opstart i Mini-SFO.

INDSKRIV OG BETAL
Information om kommende nye klasser samt datoer for informationsmøder kommer snart her på siden