”Den 8. oktober 1904 begyndte tre små børn at modtage undervisning af en af de katolske søstre, der var kommet til byen for at oprette et hospital og tilbyde undervisning”

Sådan indledes ”eventyret” om Skt. Josefs Skole i skolens 100 års jubilæumsbog. I dag er det morsomt at tænke tilbage på, at det hele startede ganske enkelt og med en ydmyg, men målrettet mission for øje; nemlig at undervise børn og gøre en forskel i Roskilde, som dengang var en lille by.

Her godt 113 år efter har skolen stort set den samme mission som søstrene havde dengang.  At give børn den bedst mulige undervisning, solide kristne værdier og samtidig have en forpligtelse til gøre en forskel over for den enkelte og for det samfund, der omgiver os.

_Z5A0973.jpg

I dag lyder en af skolens værdisætninger, ”På Skt. Josefs Skole er der plads til alle, men ikke til alt”. Det skal forstås på den enkle måde, at Skt. Josefs Skole er for alle børn, uanset social, etnisk og religiøs baggrund og faglige forudsætninger. I samme åndedrag forventer vi, at elever og forældre vedkender sig skolens formål og værdigrundlag samt de rammer skolen sætter for samværet, fagligheden og undervisningen.  Sådan har det været siden starten, og det er stadig en vigtig del af skolens DNA. Et konstruktivt og positivt samarbejde mellem forældre og skole, ser vi som en afgørende nøgle til elevernes gode skoleliv, deres læring og til at nå de mål vi gerne nå med den enkelte elev

Skt. Josefs Skole har nok forandret sig gennem årene; haft vokseværk, udvidet med en international afdeling, udviklet talentklasser og har en sprudlende SFO, blot for at nævne nogle af de mange knopskydninger, men vores formål er stadig omdrejningspunktet.  I formålet ligger nemlig vores syn på ”det gode børneliv” gemt. Et fokus, der fortsat er højaktuelt i den tid vi lever i.

Sagt på en enkel måde, så samler vi på glade børn. Skt. Josefs skole vil gerne skabe grobund for børn, der bliver udfordret, er nysgerrige, videbegærlige og åbne samt udvikler et ukueligt livsmod til at kunne begå sig i fællesskabet og i den verden, der venter dem. Skolens kristne værdier og traditioner er det kit, der binder os sammen og giver det hele mening.

Det er i den ånd, jeg altid med stor glæde byder velkommen til nye elever, forældre og medarbejdere til Skt. Josefs Skole. De er alle vigtige faktorer, der er med til at sikre, at skolen fortsat kan udvikle sig og finde nye veje ind til værdierne.

Thorsten Dyngby, Skoleleder