Indskoling


Alle lærere har en e-mail som starter med deres initialer efterfulgt af sjs-roskilde.dk. Ex. JL@sjs-roskilde.dk. Lærerens initialer fremgår under billedet.
De kan desuden kontaktes via forældreintra.


Mellemtrin


Overbygning og 10. klasse


International


SFO

Obs. - kontakt til personalet i SFO'en sker via Forældreintra, telefon eller personligt fremmøde