Persondatapolitik

Skolen opbevarer og håndterer personoplysninger på forældre og elever i den periode eleven er indmeldt på Skt. Josefs skole. Persondata behandles jf.  EU’s Persondataforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Det betyder at vi som skole opbevarer og behandler almindelige personoplysninger på elever og forældre, som er nødvendige i den periode eleven er indskrevet på Skt. Josefs Skole.” Såfremt skolen har brug for at indhente yderligere oplysninger – eksempelvis personfølsomme oplysninger skal skolen indhente særskilt samtykke hos forældremyndighedsindehaverne  

Nedenfor kan du se skolens Persondatapolitik, IT-sikkerhedspolitik og retningslinier for håndtering af persondata.
Derudover er samtykkeerklæringer tilgængelige.

Persondatapolitik for opbevaring og håndtering af elever og forældres persondata

Overordnede retningslinier for håndtering og opbevaring af persondata

IT-Sikkerhedspolitik

Arkiv- og kassationsregler

Samtykkeerklæring elev- og forældredata

Samtykkeerklæring relationer

Samtykkeerklæring til indhentning af personfølsomme oplysninger