Cambridge


I august 2015 startede Skt. Josefs Skole en ny linje, 7.i Cambridge

Artboard 75 copy 3.png

Linjen er en dansk 7. klasse, som ved siden af det danske skolesystem kører to Cambridge IGCSE -programmer, Business Studies og Enterprise. Begge Cambridge-programmer er toårige forløb, der afsluttes med en international IGCSE-eksamen.

Til august 2019 starter vi endnu en ny 7.i-klasse

Baggrunden for den nye linje er en voksende interesse for en yderligere internationalisering af de unges grundskoleuddannelse, samt gode erfaringer med vores 10. Cambridge Class. 
7.i Cambridge starter op med et forberedelsesforløb i 7. klasse, der på den måde styrker elevernes engelskkompetencer frem mod den egentlige start på de to Cambridge-programmer i 8. og 9. klasse.

Obs. 7.i Cambridge kan søges af alle elever i vores kommende 7.A, 7.B , 7.C og elever på venteliste til 7. årgang. Klassen bliver dermed sammensat af elever fra eksisterende klasser og udefrakommende elever. 

Timefordelingsplan (lektioner pr. uge) - IGCSE-programmerne og Engelsk FP9 (Folkeskolens 9. klasses prøve):

7.i

 • Engelsk FP9 - 4 lektioner
 • IGCSE preparation - 2 lektioner
 • Sprogskole (Manchester) - 7 dage

8.i

 • Engelsk FP9 - 3 lektioner
 • Business Studies (IGCSE) - 3 lektioner
 • Enterprise (IGCSE) - 3 lektioner
 • Sprogskole (Edinburgh) - 7 dage

9.i

 • Engelsk FP9 - 3 lektioner
 • Business Studies (IGCSE) - 3 lektioner
 • Enterprise (IGCSE) - 3 lektioner

Som det fremgår af timefordelingsplanen bliver der flere timer for de elever, der skal gå i 7.i. Derfor reducerer vi fra 8. klasse dansk og matematik med én lektion om ugen. På trods af det, vil eleverne stadig have flere lektioner og dermed et større arbejdspres. Derfor er det vigtigt, at elev og forældre tænker realiteterne igennem, og drøfter dem indgående med elevens lærere inden en eventuel ansøgning om optagelse til 7.i.

Kritierier for optagelse:

 • Eleven er godt med i alle fag
 • Eleven elsker udfordringer
 • Eleven elsker at gå i skole
 • Eleven har godt sociale kompetencer
 • Eleven har gode personlige kompetencer
 • Eleven har fornuftig balane mellem skole og fritid
 • Eleven er god til at strukturerer sin tid i skolen
 • Eleven har stor opbakning til sin skolegang i hjemmet

Vi forventer en skolepengebetaling på 2.125 kroner pr. måned for at gå i 7.i. 
I beløbet er indregnet betaling for sprogskole i både 7. og 8. klasse.

Herunder ses en kort information om IGCSE samt vores to IGCSE-programmers pensum:

Cambridge IGCSE


Cambridge IGCSE

 • Developed over 25 years ago
 • The world’s most popular international qualification for 14 to 16 year olds
 • Recognised by leading universities and employers worldwide
 • An international passport to progression and success

IGCSE Business Studies

 • With Cambridge IGCSE Business Studies, learners develop their understanding of business activity in the public and private sectors, and the importance of innovation and change
 • Learners find out how the major types of business organisation are established, financed and run
 • Learners study business concepts and techniques but also enhance related skills such as numeracy and enquiry
 • The syllabus provides both a foundation for further study and an ideal preparation for the world of work

IGCSE Enterprise

 • Brings the world of business into the classroom and gives learners a clear insight into what it means to think like an entrepreneur
 • Learners undertake a coursework project, which asks them to consider the challenges and opportunities of setting up and running their own new enterprise
 • Develops knowledge and understanding of the practicalities of setting up and running of an enterprise
 • IGCSE Enterprise equips learners with a range of vital life skills for use in planning and organisation, communication and financial management

   
  LOGO_Cambridge1.gif