Fripladstilskud


På Skt. Josefs Skole kan der én gang årligt, i august, søges om tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling og SFO-betaling. 
Tilskuddet er indtægtsbestemt, og skal søges hvert år på en særlig blanket, som kan downloades her i maj/juni måned.
Tilskuddet gives som en reduktion i skolepengene i perioden oktober til juni /sfo-tilskud i perioden oktober til juli.

Frist for ansøgning til skoleåret 2019-20 er 15. august 2019. Ansøgning sendes til skolens kontor.

Læs om ordningen inden ansøgning: 
Tilskudsordning - Beskrivelse af ordning

Se oversigt over fordelingsnøgle og indtægtsgrænser: 
Fordelingsnøgle - indkomstgrænse

Download ansøgningsskema