Siden Skt. Josefs Skole blev oprettet i 1904, har det været de katolske søstres mål, at det skulle være en skole for alle børn, uanset trosretning og baggrund.
I lighed med størsteparten af de 22 katolske skoler i Danmark har Skt. Josefs Skole et formål, der i ord og indhold svarer til de mål og den virkelighed, som kendetegner skolerne i dag.


Skolens formål

 Skt. Josefs Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn, og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

Skt. Josefs Skole

  • skaber rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes
  • er sin økumeniske opgave bevidst
  • skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning
  • skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg
  • skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • skal motivere eleverne til i frihed at udvikle deres evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og for fællesskabet
  • drives efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler

Værdisættet tager udgangspunkt i formålet

Skt. Josefs Skole har ikke egentlige ordensregler, for vi ønsker at formulere vores værdier så enkelt som muligt. Med over 800 børn og voksne på samme skole er det nødvendigt, at samværsreglerne er tydelige for alle.

"På Skt. Josefs Skole er der plads til alle, men ikke til alt!"

Det betyder, at vi alle

  • tilstræber en livsglad, varm og respektfuld omgangstone, og udviser tolerance over for hinanden
  • bidrager til, at skolen fremtræder pæn og velholdt, og derfor tager størst muligt hensyn til materialer og inventar