Skt. Josefs Skole følger "Bekendtgørelse om folkeskolens prøver" vedrørende afgangsklassernes prøveafvikling.

Karakterer og karaktergennemsnit for prøvefagene  offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside samt via skoles hjemmeside.

Via følgende link findes og andet materiale vedrørende resultaterne for Skt. Josefs Skole.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit