http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0002gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0003gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0004gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0005gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0006gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0007gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0008gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0009gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0010gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0011gk-is-45.jpglink

Skt. Josefs Skole som praktikskole

 

 Om Skt. Josefs Skole

 

Skt. Josefs Skole er en 2, 3,4 og 5-sporet privat grundskole med en dansk og en international afdeling.  

Skolen er en af Danmarks største privatskoler med godt 960 elever, 72 lærere og i alt ca. 100 ansatte.  

 

Skt. Josefs Skole er grundlagt i 1904 på et katolsk-kristent grundlag. Skolen ligger smukt i det historiske centrum i Roskilde med Domkirken og byens parker som nærmeste naboer.  

 

Skt. Josefs skole er en holdningsskole med et klart værdigrundlag. Skolen lægger vægt på, at udvikling og traditioner går hånd i hånd. Skt. Josefs Skole er således ikke bange for at sætte nye pædagogiske og faglige tiltag i søen, så længe vi altid kan spejle skolens formål og værdigrundlag i udviklingen.

 

Skt. Josefs Skole har i over 50 år fungeret for praktiskskole for seminarierne og læreruddannelsen i regionen.

 

 

Skolen er opdelt i fire afdelinger

 

Indskolingen: Bh.kl. - 3.kl. + SFO

Mellemtrinet: 4. kl. - 6. kl.

Overbygningen: 7.kl. - 10.kl. samt Cambridge Class (engelsksproget 10. årg.)

International afdeling: Reception class, Primary 1+2, Secondary 1+2 (IGCSE) (ialt 11 årgange Y1-Y11)

 

Afdelingslederne er pædagogisk ansvarlige for deres afdeling. Hver afdeling har en styringsgruppe, som er ansvarlig for planlægning af afdelingsmøderne, afdelingens økonomi, kursusforløb for lærere og diverse udviklingstiltag.

I alle afdelinger samarbejder lærerne i årgangsteams og klasseteams.  

Alle faglærere er ligeledes organiseret i fagteams.  

 

Skt. Josefs Skole har i overbygningen talenthold i science. 

 

På Skt. Josefs Skole har vi følgende indsatsområder for 2017/18

 

Læringsmiljøet

 • Inklusion – hvor omstiller vi os på SJS - organisering

 • Elever med særlige forudsætninger - etablering at et nyt ”Ressourcecenter”

 • Talentudvikling og læringsperspektivet  i overbygningen

 • Videre udvikling af SP (LP)- modellen i indskoling og mellemtrin

 • Sammenhængen mellem skolens afdelinger og den fælles skole

 

International læring og samarbejde

 • Samarbejdet mellem den danske og den internationale afdeling – den fælles kultur

 • Udviklingen af international afdeling herunder international 10. klasse

 • Comeniusprojektet

 • Engelsk i indskolingen (0.-3 klasse)

 • Sprogfagenes fremtid på SJS – herunder Tysk/Fransk fra 4. klasse

 

IT i undervisningen  

 • Implementering af IT-progressionsplanen i forhold til Fælles Mål

 • Kortlægning og udvikling af lærerens IT-kompetencer

 

 

Fælles mål, afgangsprøver og IT

 

Skt. Josefs Skole følger ”Fælles Mål” i alle fag. Ligeledes afholdes Folkeskolens afgangsprøve og FP10 i  9. og 10. klasse. I 8. klasse afholdes årsprøver ved skoleårets afslutning.

Skolen har obligatorisk PC-ordning for alle elever fra 4.-10. klasse. Indskolingen har adgang til bærbare pc'ere som klassesæt.

 

For yderligere information henvises til

 

Skolens hjemmeside: www.sktjosef. dk

Praktikkoordinator: Lone Henriksen. Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

Mål og intentioner for praktikken

 • At de studerende føler sig velkomne, hurtigt integreres på skolen og i løbet af praktikperioden oplever sig selv som en del af det kollegiale fællesskab på skolen.

 • At der er en god kommunikations- og uddannelseskultur omkring praktik og praktiksamarbejdet.

 • At de studerende i praktikperioden møder praktiklærere, som engagerer sig som lærere og praktikvejledere.

 • At de studerende under praktikopholdet gives en høj grad af selvstændigt ansvar for planlægningen og afholdelsen af undervisningen – selvfølgelig under hensyntagen til skolens øvrige planlægning og kravene til praktikken.

   

Som praktikant på Skt. Josefs Skole kan du forvente

 • At du på første møde sammen med praktiklærerne aftaler praktiksamarbejdets indhold og fokus i henhold til retningslinjerne for praktikforløbet.

 

 • At du sammen med praktiklærerne og dine medstuderende laver klare aftaler omkring praktiksamarbejdets elementer, herunder aftaler om skriftliggørelse af undervisningens planlægning, praktiklærerens rolle, vejledningstimernes indhold og afholdelse.

 

 • At du sammen med praktiklærerne og dine medstuderende efter praktikperioden evaluerer praktikforløbet i en mundtlig samtale.

 

 

På Skt. Josefs Skoles forventer vi følgende af vores praktikanter:

 • At du via Skt. Josefs Skoles hjemmeside har orienteret dig om skolen.   

 

 • At du, så snart du har fået information om praktikken, tager initiativ til at kontakte praktiklæreren på Skt. Josefs Skole.

 

 • At du har sat dig ind i formål og mål for den konkrete praktikperiode.

 

 • At du har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål.

 

 • At du er velforberedt til undervisning og møder samt overholder indgåede aftaler.

 

 • At du prioriterer praktikperioden og er indstillet på at være fleksibel i dit samarbejde med praktiklærerne/medstuderende.

 

 • At du har overvejet, hvilke ønsker og forventninger, du gerne vil have indfriet i praktikperioden.

 

 • At du har lavet skriftlige undervisningsplaner for praktikperioden/lektionerne, og at dine praktiklærere er bekendt med dine planer.

 

 • At du ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt.

 

 • At du er indstillet på åbent at modtage og give feedback samt evaluere på medstuderendes arbejde.

 

 • At du forbereder dig til vejledningstimerne, herunder opstiller punkter til dagsorden.

 

 • At du engagerer dig i skolens og lærernes arbejdsliv, herunder skolehjem-samarbejdet, tilsynet, konfliktløsning, IT-relaterede opgaver og møder.

 

 • At du er nysgerrig og loyal ift. vores skoles kultur f.eks. traditioner som morgensang, fadervor, fællessamlinger og deltager i det sociale liv, herunder i pauserne på lærerværelset.

 

 • At du ikke er bange for at møde og kommunikere med engelsktalende elever og lærere, der er tilknyttet skolens internationale afdeling.

 

 • At du er bevidst om din tavshedspligt.

  

 

 Praktiske oplysninger

 

Børneattest

Alle medarbejdere, herunder også praktikanter, der arbejder med/er i kontakt med børn og unge under 15 år, skal indhente "attest med særlige oplysninger" ("børneattest"). Denne kan printes ud fra nettet og indsendes senest 14 dage inden start. Attesten udleveres og afleveres på kontoret.

 

Fravær

Ved fravær ringes der til skolen på tlf. 2164 4543 senest kl. 06.30  (tlf. svarer). Raskmelding skal også ske på dette nummer.

Husk at kontakte de andre studerende på holdet og/eller praktiklæreren.

 

Nøgler

Alle studerende/hold kontakter deres praktiklærer når der er brug for at få åbnet til lokaler og skabe. Disse nøgler kan bruges til alle klasselokaler, lærerværelse, lærerarbejdsrum, mediatek/bibliotek, hallen mv. Hvis der er brug for det, udleveres der nøgler til faglokaler. Dørene til klasselokalerne er ulåste, medens faglokaler aflåses efter brug.

 

Bogudlån

Alle bøger, både taskebøger og bøgerne på Mediateket/Biblioteket, har stregkoder. Det vil sige, at de skal lånes igennem udlånsmaskinen på Mediateket. Da det ikke er muligt at oprette alle praktikanter som lånere, udlånes bøgerne i praktiklærerens navn.

 

Materialer

Har man specielle materialeønsker, er det vigtigt, at man i god tid tager en snak med praktiklæreren

herom, således at materialerne kan bestilles hjem.

Bibliotekarerne vil gerne være behjælpelige med at fremskaffe materialer fra AC.

Hæfter, sakse, lim m.m. formidles via praktiklæreren.

 

SMART-boards mv.

Der er digitale tavler med lyd i alle klasse- og faglokaler. Disse tilsluttes egen pc i undervisningen.

 

IT

Skolen har obligatorisk PC-ordning for alle elever fra 4.-10. klasse. Det betyder, at eleverne har deres egen bærbare pc med i skole dagligt. Hver elev har ligeledes et aflåseligt stålskab.

Indskolingen har pc-klassesæt som kan reserveres.

Der er trådløs netadgang overalt på skolen, og alle elever og lærere har deres eget UNI-login (brugernavn og kode)

 

Praktikanter forventes at medbringe egen pc i praktikperioden, da skolen kun har få låne-pc’er.

 For at få adgang til skolens pc’ere kræves bruger-id og adgangskode. Koderne fås af praktikkoordinatoren.

 

Skolen har to fuldtidsansatte IT-servicemedarbejdere, som er tilknyttet support af elev- og lærerpc’ere samt kopimaskiner.

 

Personaleintra

 Som praktikant får du et brugerlogin til skolens netværk. Vedr. Personaleintra holder man sig orienteret gennem praktikvejlederne. Alle lærere er forpligtigede til at holde sig orienteret på PersonaleIntra mindst en gang dagligt, herunder tjekke mails, nyhedsopslag, referater mv.

 

 

Kopiering

Ved lærerværelset, på mediateket, lærerværkstedet i kælderen og flere andre steder på skolen forefindes kopimaskiner. Kopimaskiner er tilknyttet skolens netværk og man kan printe ud til samtlige maskiner. Opstår der problemer, så spørg en lærer eller skolens IT-medarbejder.  Det er meget vigtigt, at man ved hvert papirstop el. lign. får hjælp og ikke bare efterlader maskinen i uorden.

 

  

Ringetider 2017/18

 

Lektion

Mødetid

Sluttid

Frikvarter

1.

08.00

08.45

 

2.

08.45

09.30

09.30-09.45

3.

09.45

10.30

 

4.

10.30

11.15*

11.30-12.00

5.

12.00

12.45

12.55-13.05

6.

13.05

13.50

 

7.

13.50

14.35

 

8.

14.35

15.20

 

9.

15.20

16.05

 

 

 

 

 

 *) Kl. 11.15-11.30 er der spisetilsyn i 0.-6.klasse.

 

Lærerværelset og lærerarbejdspladser

Lærerværelset er lærernes mødested i pauser, ved teammøder og større møder. Ved lærerværelset er der indrettet et område med en række fælles lærerarbejdspladser med pc- og netadgang.

Herudover er der lærerarbejdsrum andre steder på skolen med kopimaskiner mv. samt mødelokaler, der kan reverseres i reservationssystemet.

Alle lærere på Skt. Josefs Skole har en personlig arbejds-pc stillet til rådighed under hele ansættelsesforholdet.

 

 

Kaffe/te/frugt

Der er en moderne kaffe/te/kakao/cappuccino-automat på lærerværelset. Brugt service sættes i opvaskemaskinen. Service må ikke fjernes fra køkkenet

Der er frugtkurve på lærerværelset et par gange om ugen til fri forsyning. Hvis der er brød eller andet, er I velkomne til at tage det.

 

Informationer

Relevante informationer findes på skolens hjemmeside eller Personaleintra.

 

 

 

 

cambridge school logo logo mobile ny  

Frederiksborgvej 10    -    DK-4000 Roskilde    -    Tlf. +45 46 35 25 26    -    Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.