http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0002gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0003gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0004gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0005gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0006gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0007gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0008gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0009gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0010gk-is-45.jpglink
http://sktjosef.dk/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.0011gk-is-45.jpglink

Skolens politikker vedr. trivsel og adfærd

Uddrag af skolens politikker:

 

1. Skolens anti-moppepolitik

 

2. Rusmidler og Rygning

 

 

Anti-Mobbepolitik

 

 

Mobning er, når fællesskabet ikke er for alle. Børns Vilkårs definition på mobning er:

”En gruppe eller en persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er mere eller mindre ”tvunget” til at opholde sig”.

 

Det vil vi på Skt. Josefs Skole selvfølgelig ikke acceptere at nogen udsættes for. Den bedste forebyggelse mod dette er at tage initiativer for at sikre børnenes trivsel samt et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Alle har et medansvar for trivslen både forældre, personale og elever.

Denne anti-mobbepolitik glæder altså både den fysiske og psykiske mobning; hvilket også omfatter digitital mobning via f.eks. mobiltelefon, de sociale medier og andre lukkede platforme.

 

Forebyggelse

 

Her på skolen forebygges bl.a. ved:

Klare og tydelige samværsregler, som jævnligt tages op i klasserne. Så respekt, ansvarlighed og medejerskab for reglerne er en selvfølge for alle.

 •          Tæt forældrekontakt
 •          Trænings forløb af sociale kompetencer i klassen med inddragelse af skolens AKT-lærere (A-adfærd, K-kontakt, T-trivsel).
 •          Forløb med sociale træningsprogrammer f.eks. Trin for Trin
 •          Systemastisk brug af "Trivlsebaromeret"  og andre evalueringsredskaber, der tester trivsel og arbejdsglæde i klassen. Der udføres obligatoriske digitale trivselsmålinger i alle klasser mindst en gang om året, som evalueres i         årgangsteamet.
 •          Teamet drøfter proces for klassens og den enkelte elevs sociale udvikling - bla. efter redskaberne i "LP-modellen, som på skolen kaldes "SP-møder"
 •          Inddragelse af elevrådet bl.a. gennem arbejdet med UVM

 

Handling

 

Konstateres mobbesignaler vil klasselæreren/teamet gennem dialog møde de involverede elever. Der udarbejdes klare aftaler om fremtidig adfærd og samvær, her inddrages bl.a. skolens samværsregler. 

Forældrene orienteres af klasselærerne, der opfordrer de implicerede parter til at kontakte hinanden med henblik på at få en konstruktiv dialog om de vanskeligheder, der er børnene imellem. 

Erfares det af teamet, at der ikke opnås den ønskede forståelse og trivsel i klassen inddrages skolens ledelse. Hvorefter der udarbejdes en handlingsplan for det videre forløb.

 

Handlingsplanen

 

 •          Forældrene vil blive indkaldt til møde
 •          Individuelle samtaler med elever og forældre
 •          Evt. inddragelse af skolens AKT lærere
 •          Evt. inddragelse af skolesundhedsplejerske/-psykolog
 •          Ved ulovlig adfærd, f.eks. deling af nøgenbilleder af klassekammerater og lign. indrages SSP tilmed altid.

 

      Viser det sig, trods de overstående tiltag, fortsat at være elever, for hvem samværsreglerne og trivslen i klassen ikke respekteres eller værdsættes, kan det medføre at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

 

 

Formidling af skolens anti-mobbepolitik

 

Skolens anti-mobbepolitik vil være tilgængelig på skolens hjemmeside, i informationsmaterialet i forbindelse med skolestart samt løbende ved forældremøder.

 

Anti-mobbepolitikken gælder for Skt. Josefs Skole og SFO.

 

 

 

Rusmidler og rygning

 

 Enhver form for omgang med alkohol og rusmidler er forbudt. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

 

Den gældende lov om rygepolitik betyder, at matriklen er total røgfri døgnet rundt.

 

 

 

 

 

/vedtaget i MIO, maj 2008  og revideret i maj 2015 og april 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambridge school logo logo mobile ny  

Frederiksborgvej 10    -    DK-4000 Roskilde    -    Tlf. +45 46 35 25 26    -    Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.